Geschiedenis

Historiek van de Hagelandse wijn

maart 27, 2019 door Domein Hagelander

Een Romeins geschenk

De Romeinen hebben de druivenstok tijdens hun veroveringstochten verspreid over heel Europa. De Hagelanders hadden al snel door dat hun bodem van roestbruine ijzerzandsteen geknipt was voor deze uitheemse plant, maar toch zou het nog enkele eeuwen duren voor de wijnteelt echt doorbrak.

Middeleeuwse kloosterwijn

Tijdens de middeleeuwen was de wijnteelt een zaak van de adel en de kloosters. Godfried I, Hertog van Brabant, liet in de twaalfde eeuw een wijngaard in Leuven aanleggen. Een eeuw later doken de eerste wijngaarden op in Aarschot, Diest en Hoegaarden. Schommelende graanprijzen, de godsdienstoorlogen van de zestiende eeuw,

de koude en de concurrentie van vreemde, goedkope wijnsoorten zorgden voor een wisselend succes van de wijnbouw. In de negentiende eeuw verdween de druiventeelt zo goed als volledig uit beeld.

Europese erkenning

Sinds de jaren 1970 is de Hagelandse wijn aan een grote heropleving toe. Vrienden Jos Daems, Marcel Saenen, Maurice Fol, Jacques Cypers en Achilles Schrevens beslisten in 1972 om opnieuw aan wijnbouw te doen. Ze startten de vereniging de ‘Hagelandse wijnliefhebbers’ en plantten opnieuw wijnstokken op de zuidelijke heuvels. Een aanstekelijk voorbeeld. Meer en meer wijnbouwers sloten aan en de kwaliteit werd alsmaar beter. In 1997 kreeg de Hagelandse wijn als eerste Belgische wijn de Europees erkende herkomstbenaming ‘Gecontroleerde Oorsprongs Benaming Hageland’. Als die titel op het etiket staat, dan weet je dat je te maken hebt met een echte Hagelandse wijn van de beste kwaliteit.

Vinobelga de eerste Hagelandse wijn

Wijlen Jos Daems plantte begin jaren 1970 de eerste druivenranken op de zuiderflank van de Houwaartse Berg. Het begin van de heropleving van niet alleen de Hagelandse wijn, maar alle nieuwe Belgische wijnen. Met de oogst – Müller-Thurgau en Ortega – maakte hij samen met zijn vrouw Simone de eerste Hagelander. De kelder waar hij dat deed, is nu een klein museum over de Hagelandse wijnbouw. Een ode aan wijlen Jos Daems. Zoon Rik zet de traditie van zijn vader voort en richtte het ouderlijke huis in als toeristisch ontmoetingscentrum inclusief wijnkelder, uiteraard.

Vanaf februari 2019 worden de wijngaarden en Vinobelga uitgebaat door Calders Gerry.

Domein Hagelander
Toeristisch Centrum van de Vlaamse Wijn

Diestsesteenweg 272
3202 Rillaar
+32 16 23 23 23
Ondnr. BE.0821.488.050

Domein Petrushoeve
Halensebaan 36A
3461 Bekkevoort
+32 476 200 333

Bezoeken mogelijk na afspraak.